Mentaltræning kombineret med Psykomotorik

Kroppen “snakker”
Mit fokus i mentaltræning er ligeså meget kroppens “sprog”, så at sige kropssignaler, som det er den kognitive del med tanker, følelser og overbevisninger. Da jeg tog uddannelsen som Psykomotorisk terapeut, havde jeg mange aha-oplevelser løbende, som gjorde mig helt skarp på hvad jeg ville tage med videre i mit virke som mentaltræner.

Kropsbevidsthed – Kropssignaler – Kropsfunktioner
Kropsbevidsthed er en stor del af den psykomotoriske tilgang og som netop giver viden om ens egen krop, samt evnen til at mærke dennes funktioner, tilstand, muligheder og behov. Fx muskulaturens spændingstilstand, kroppens dimensioner, styrke, bevægelsesmuligheder og temperatur etc.

Vi bruger vores kropsbevidsthed når vi mærker smerte, spændinger, sult, træthed, fryser/sveder, korrigerer vores holdning, ændrer arbejdsstilling mm. Altså en objektiv og målbar viden samt en evne til at mærke disse kropslige signaler og sanseindtryk.

Vi bruger også vores kropsbevidsthed når vi mærker vores krop reagere fysiologisk på følelsesmæssige påvirkninger og tilstande. Disse reaktioner kan fx være svedige hænder, hjertebanken, hurtigt åndedræt, sug i maven, svimmelhed og varme mv.

Hjælp til selvhjælp
Ved at være bevidst om kroppens “sprog” så kan man være i stand til at handle og reagere på de signaler den sender. I samtale/behandlingen arbejdes der hen imod at styrke kropsbevidstheden. En slags hjælp til selvhjælp, hvor evnen til selvregulering styrkes og egne ressourcer aktiveres. Jo mere viden og evne til at mærke sig selv, jo større mulighed for at handle på egen situation.

Referencer